Alimenty

Zakres oferowanej pomocy:

  • porady w sprawach o alimenty,
  • pozew o alimenty,
  • pozew o zmianę alimentów i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie sprawy o alimenty na rzecz dzieci,
  • prowadzenie sprawy o alimenty od dziadków,

Alimenty mają na celu zapewnienie dzieciom, rodzinie, małżonkom środków na pokrycie ich usprawiedliwionych potrzeb. Krąg osób uprawnionych do dochodzenia alimentów jest bardzo szeroki i należą do niego nie tylko małoletnie dzieci, ale również pełnoletnie dzieci kontynuujące naukę, czy też żyjący w niedostatku rodzice lub były małżonek. Zobowiązanym do zapłaty alimentów nie zawsze jest też rodzic, mogą to być dziadkowie, dorosłe dzieci czy nawet były małżonek.

Umiejętne udowodnienie przed sądem bieżących, comiesięcznych wydatków zwiększy szansę na uzyskanie zamierzonej kwoty alimentów. Z kolei odpowiednie udokumentowanie wydatków przez zobowiązanego może stanowić przesłankę do zmniejszenia alimentów lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Dlaczego warto
na mnie postawić?

Podjęcie współpracy w jak najwcześniejszej fazie postępowania, a nawet przed jego zainicjowaniem, pozwala osiągnąć optymalne dla klienta rezultaty, minimalizować ryzyko a także oszczędzić zbędnych posunięć.

+48 662 107 992

Zadzwoń

i umów się na spotkanie.