Rozwód i separacja

Zakres oferowanej pomocy:

 • porady w sprawie rozwodu lub separacji,
 • przygotowanie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie,
 • przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie,
 • przygotowanie pozwu o separację z orzekaniem o winie,
 • przygotowanie pozwu o separację bez orzekania o winie,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o separację z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci i małżonka,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i sposobu kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie,
 • rozwód z cudzoziemcem.

W niektórych sytuacjach, gdy nie istnieją szanse na uratowanie związku małżeńskiego, konieczne staje się przeprowadzenie postępowania rozwodowego lub orzeczenie separacji. Postępowania takie bywają utrudnione przez emocjonalne podejście stron do procesu. Należy zdawać sobie sprawę, że sposób rozwiązania małżeństwa może przesądzić np. o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małżonka.

Psychologowie stwierdzili, że rozwód jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu dorosłego człowieka. Sposób prowadzenia postępowania rozwodowego może przesądzić o przyszłych stosunkach byłych małżonków i wywrzeć istotny wpływ na ich życie po rozwodzie.

Dlaczego warto
na mnie postawić?

Podjęcie współpracy w jak najwcześniejszej fazie postępowania, a nawet przed jego zainicjowaniem, pozwala osiągnąć optymalne dla klienta rezultaty, minimalizować ryzyko a także oszczędzić zbędnych posunięć.

+48 662 107 992

Zadzwoń

i umów się na spotkanie.