Spadki

Zakres oferowanej pomocy:

  • porady w sprawach spadkowych,
  • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
  • przygotowanie wniosku o dział spadku,
  • przygotowanie pozwu o zachowek,
  • przygotowanie testamentu,
  • przygotowanie umowy o dział spadku,
  • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o zachowek,
  • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o dział spadku.

Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw majątku, który pozostawiła po sobie. Sądowe ustalenie kręgu spadkobierców, notarialne poświadczenie dziedziczenia, ocena ważności testamentu, dochodzenie należnego zachowku czy też dział spadku to tylko nieliczne zagadnienia związane z dziedziczeniem.

Opieszałe regulowanie spraw spadkowych może spowodować komplikacje, np. poszerzenie się z czasem grona spadkobierców, co utrudnia sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych. Z tego też względu nie powinno się odwlekać uregulowania kwestii spadkowych. Szczególnie jeśli spadkobiercy nie są skonfliktowani, załatwienie spraw spadkowych przebiega sprawnie i bez wielkich uciążliwości dla stron.

Dlaczego warto
na mnie postawić?

Podjęcie współpracy w jak najwcześniejszej fazie postępowania, a nawet przed jego zainicjowaniem, pozwala osiągnąć optymalne dla klienta rezultaty, minimalizować ryzyko a także oszczędzić zbędnych posunięć.

+48 662 107 992

Zadzwoń

i umów się na spotkanie.