Ubezwłasnowolnienie

Zakres oferowanej pomocy:

  • porady w sprawach ubezwłasnowolnienia,
  • wniosek o ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe),
  • prowadzenie sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • prowadzenie sprawy o ustanowienie opieki,
  • uzyskanie zgody na rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej,

Choroba psychiczna osoby najbliżej, jej niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności alkoholizm i narkomania często powodują, że osoba ta nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem lub też potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw. Wówczas rodzina staje przed wobec problemu, jakim jest konieczność ubezwłasnowolnienia osoby najbliższej. Ubezwłasnowolnienie, źle kojarzone i budzące wiele kontrowersji, jest dla wielu poważnym wyzwaniem.

Profesjonalna pomoc umożliwi rodzinie przejście przez tę emocjonalnie trudną procedurę.

Dlaczego warto
na mnie postawić?

Podjęcie współpracy w jak najwcześniejszej fazie postępowania, a nawet przed jego zainicjowaniem, pozwala osiągnąć optymalne dla klienta rezultaty, minimalizować ryzyko a także oszczędzić zbędnych posunięć.

+48 662 107 992

Zadzwoń

i umów się na spotkanie.